Färtjtrafik – skärgårdstrafiken är till för alla!

Sverige har flera skärgårdar och de är tillgängliga stora delar av året, för alla. Läs mer om skärgårdstrafiken, tidtabeller och hur du tar dig ut på öarna i vår fina svenska skärgård.

Skärgårdar i Sverige, persontrafik och bilfärjor
Att ta sig ut i våra svenska skärgårdar är lätt, med hög tillgänglighet och humana priser. Det du behöver ha kolla på är vilken årstid du skall besöka de olika skärgårdarna. Under sommaren trafikeras de flesta skärgårdarna av allmän linjetrafik med tidtabeller och enkla biljettsystem.  
Oftast är det endast persontrafik som gäller till de olika öarna och privata bilar parkeras på fastlandet. Där bilar är transportalternativ på öarna drivs ofta trafiken ut som om det vore vattenburen bilväg och trafikeras av Trafikverkets gula klassiska färjor.

Färtjtrafik - skärgårdstrafiken är till för alla!

Tidtabeller och service hos skärgårdstrafiken

De stora skärgårdarna som är tillgängliga året runt är framför allt de på västkusten och runt Stockholm. I norra Bohuslän utgår hela året om, reguljär båttrafik från Strömstad och med fasta hållplatser på de öar som finns i skärgården. Längre söderut är det Göteborg med Norra skärgården där båttrafiken består av bilfärjor. Göteborgs södra skärgård är en levande skärgård året runt och har sina persontrafikfärjor. Motsvarigheten på östkusten är den stora och levande Stockholms skärgård som även den är tillgänglig året runt för boende och besökare. Här ligger ansvar för information och trafik på Waxholmsbolaget. Det finns direkta busslinjer som tar dig från centrala Stockholm och ut till Waxholm för vidare båttransport ut i Stockholms vackra skärgård. De olika bolagen som trafikerar sträckorna levererar tidtabeller och kör trafiken mellan de olika öarna. Man finner tidtabeller på det områdets turistorganisationer eller för den busstrafik som gäller i den region man besöker.

Skärgårdstrafik under de olika årstiderna

Under årstiderna höst, vinter och vår är det generellt de större skärgårdarna som har sitt färjesystem. Ofta betalar du och hittar information och service på samma sätt som för bussarna i det området du besöker. De största skärgårdsöarna är bebodda året runt och därmed tillgängliga för den allmänna båttrafiken, dock skall det uppmärksammas att tidtabeller och avgångar ändras och dras ner till ett minimum med anpassning för de som jobbar, går i skolan och bedriver verksamhet. Bolagen som kör skärgårdstrafik året runt har ett väl utarbetat system för information där de förklarar vilka hållplatser som har ett stopp, vilken typ av båtar som går dit och hur servicenivån är på var båt.